Spotkanie z Panem Stanisławem Blonkowskim

2

1

3

susz logo

 

 

W szkole trwa projekt „Ptasi ogród”, który jest realizowany przez radę rodziców we współpracy z OSP w Babiętach, a dofinansowany ze środków programu "Działaj Lokalnie X" Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Gminę Susz, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Organizację Grantową Stowarzyszenia "Przystań” w Iławie.

Jego integralną częścią jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna, a szczególnie tematyka dotycząca ptaków i owadów. W związku z tym w piątek, 16 września, mieliśmy przyjemność gościć jednego z największych znawców przyrody w regionie, wielkiego pasjonata, byłego zastępcę nadleśniczego Nadleśnictwa w Suszu, Pana Stanisława Blonkowskiego, który przeprowadził warsztaty dla uczniów z klas IV – VI.

Uczestnicy dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy o lesie i jego mieszkańcach. Bogaty zbiór unikatowych fotografii był dla dzieci prawdziwą atrakcją, a anegdoty umilały czas i budziły zainteresowanie słuchaczy.

Ptaki to bardzo wdzięczny temat, a Pan Blonkowski jest ich wielkim znawcą, toteż uczniowie byli niezmiernie zainteresowani.

Spotkanie zakończyła seria pytań do Pana Stanisława, a pożegnano się myśliwskim zawołaniem: „Darz bór”.