Historia szkoły

 

Babięty powstały w 1313 roku i były wsią folwarczną, toteż kolejni właściciele wsi najprawdopodobniej posiadali drewniane dwory. W 1870 roku na miejscu dzisiejszego budynku stał już dwór murowany, ale znacznie mniejszy. Być może był on wzniesiony przez ostródzkiego kupca Samulona, który w 1870 r. nabył babięcki majątek.

Obecny budynek zbudowany został w stylu eklektycznym z elementami neobaroku w latach 1901-1902 przez barona von Rosenberga i służył jako jego letnia rezydencja.

W sąsiedztwie dworu jeszcze w wieku XVIII został założony park, jako ogród towarzyszący istniejącej wtedy rezydencji. Jednakże już 1870 roku był znacznie większy i stanowi ł ¾ wielkości całego zespołu dworskiego. Był tłem i otoczeniem dla dworu.

Cały zespół dworski składał się z 3 części: zachodniej – park z 2 stawami, środkowej - park z dworem oraz wschodniej – dawne podwórze gospodarcze ze stawem i domem (dzisiejszy teren przed bramą wjazdową do szkoły).

Od 1935 r. mieściło się tu Niemieckie Arbeitsdienst (Biuro Pracy).

Po 1945 roku została zorganizowana Szkoła Rolnicza, która działała tylko dwa lata, następnie została przeniesiona do Kisielic, gdzie istnieje do dziś.

Opuszczony budynek starano się dostosować do potrzeb szkoły, ale z miernym skutkiem. Przez 6 miesięcy stał bez opieki. W mniejszych salach oraz na górze ulokowano ludność przesiedleńczą z terenów Rzeszowszczyzny i Lubelszczyzny.

Ze względu na powstanie w Redakach spółdzielni produkcyjnej, tam powstała Pełna Szkoła Podstawowa. W Babiętach zaś, w budynku przeznaczonym na szkołę zaczęła funkcjonować od 1951 r. roszarnia lnu. W 1955 r. w Babiętach również powstała spółdzielni produkcyjna, więc roszarnia zwolniła budynek dworu, przenosząc się do pomieszczeń spółdzielczych. Opuszczony przez nią i zdewastowany budynek w 1956 r. został wyremontowany i dostosowany do potrzeb szkoły.

Pierwszym kierownikiem i wieloletnim gospodarzem szkoły był Lucjan Zgorzelski. Podejmował on próby remontu obiektu, jednakże natrafiał na duże przeszkody – prace wykonywano niestarannie, jednakże w latach 1957 – 62 został naprawiony dach, otynkowano front budynku, teren ogrodzono. W tym też czasie zostały rozebrane piece, nieco później uruchomiono centralne ogrzewanie, podjęto się również remontu instalacji elektrycznej oraz przystosowano jedną salę na gabinet dentystyczny, pomalowano obiekt. Wtedy w szkole uczyło się 153 uczniów w 7 klasach.

W roku 1966/67 utworzono klasę ósmą.

Ze względu na przeprowadzoną reformę oświaty w 1974 r. szkoła w Babiętach stała się punktem filialnym Szkoły Zbiorczej w Suszu. W 6 klasach uczyło się wtedy 73 uczniów, zaś w 1975 r. klasy III - IV, V-VI miały lekcje łączone. W tymże roku w szkole zorganizowano klasę przedszkolną („0”).

W 1977r. dla szkoły zakończył się pewien ważny etap – Lucjan Zgorzelski po 21 latach pracy w Babiętach) odszedł na emeryturę. Jego miejsce zajął Kazimierz Kowalczyk, a po roku Zenobia Stefańska. W 1978 r. szkoła stała się trzyklasową, a dzieci zaczęły uczęszczać do szkół podstawowych w Gałdowie i w Suszu oraz Iławie. Taki stan utrzymał się do 1980/81 r.

We wrześniu 1981 r. szkoła znów odzyskała status ośmioklasowej. Dokonano kolejnego remontu, a ponadto zwolniły się dwa mieszkania na piętrze, gdyż mieszkająca w szkole nauczycielka wyprowadziła się do Domu Nauczyciela- budynku zakupionego przez Inspektorat Oświaty w Suszu z przeznaczeniem na mieszkania dla nauczycieli. Wtedy też przejęty został majątek z punktu filialnego w Krzywcu i pod kierownictwem Stanisława Wiatraka rozpoczęła pracę szkoła ośmioklasowa. W 1982/83 zwiększyła się liczba dzieci o dojeżdżające z Jakubowa Kisielickiego. W szkole uczyło 11 nauczycieli.

W 1988 roku nastąpiła zmiana dyrektora. Stanisława Wiatraka zastąpiła Halina Kiersz.

W 1993 roku w szkole zostaje wprowadzony język angielski (jeszcze jako nadobowiązkowy), a w 1997/98 z nauczania zupełnie został wycofany język rosyjski. Język angielski pozostał jedynym językiem obcym nauczanym w szkole. W 1997 r. w budynku szkolnym powstała łazienka z kabiną prysznicową i toaletami, a w piwnicy - szatnia dla młodszych i starszych dzieci. Przeprowadzono również cyklinowanie i lakierowanie podłóg.

Istotne zmiany nastąpiły w roku 1998/99, kiedy to weszła w życie reforma oświaty. Szkoła straciła status ośmioklasowej, stała się sześcioklasową.

W 1999 roku dyrektorem placówki została pani Grażyna Taborek. Nastąpiła faza remontów, których celem była poprawa warunków i bezpieczeństwa pracy oraz budowanie bazy dydaktycznej szkoły.