Aktualności

Harmonogram powrotu uczniów do szkół

Od 4 maja br. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie

Od 17 maja br. uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). 

Od 31 maja br. wszyscy uczniowie uczą się już stacjonarnie w szkołach.