Aktualności

Trzymaj formę wiosną!

            Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!", który jest współorganizowany przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polską Federację Producentów Żywności Związek Pracodawców. Jego celem jest edukowanie dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie kształtowania nawyków prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego stylu życia oraz zbilansowanej diety.

            Na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego oraz przyrody i biologii do tej pory zrealizowano z dziećmi różne przedsięwzięcia, w których uczono zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się oraz odpowiedzialności za swoje zdrowie. Uczniowie analizowali piramidę żywienia ze szczególnym uwzględnieniem jej podstawy, czyli aktywności fizycznej. Była ona tematem przeprowadzonego konkursu szkolnego „Z aktywnością na ty”, który polegał na wykonaniu plakatu dotyczącego wybranej formy aktywności fizycznej.

Sporą popularnością wśród uczniów cieszyło się zadanie polegające na nagraniu filmiku potwierdzającego podejmowanie przez nich wysiłku i ruchu na świeżym powietrzu. Ciekawym wydarzeniem był wirtualny spacer po Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie zorganizowany przez nauczyciela wychowania fizycznego – pana Adriana Przybyłę.

W ostatni piątek przed kolejnym rozpoczęciem zdalnej nauki dzieci z klasy 3 z ogromnym zaangażowaniem przyrządzały wiosenne kanapki na lekcji wychowania fizycznego, natomiast drugoklasiści uczestniczyli w zajęciach zintegrowanych, podczas których dokonywali wyboru różnych potraw i składników pokarmowych, tworząc z nich następnie piramidę zdrowia. Prezentowały również różne formy ruchu. Uczniowie klas 4 - 6 wykonali kanapki oraz zdrowe dania w domu i chwalili się nimi na lekcjach online.

            Wszyscy uczestnicy programu nauczyli się określać, jakie składniki są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu, jakie jest dzienne zapotrzebowanie na wodę, a co najważniejsze – przyrządzić zdrowy posiłek, który za sprawą samodzielnej pracy smakuje inaczej.