KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

  1. 1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

1 września 2020 r.

  1. 2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020 r.

  1. 3.

Ferie zimowe

25 stycznia - 7 lutego 2021 r.

  1. 4.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia - 6 kwietnia 2021 r.

  1. 5.

Zakończenie rocznych zajęć
dydaktyczno - wychowawczych

25 czerwca 2021 r.

  1. 6.

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 

Terminy dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

25 – 26 – 27 maja 2021 r. – egzamin ósmoklasisty

4 czerwca 2021 r. – piątek.