Kadra pedagogiczna 
Szkoły Podstawowej im. Ziemi Suskiej w Babiętach Wielkich

 

Nauczyciel

Nauczany przedmiot

Grażyna Taborek – dyrektor szkoły

informatyka, matematyka

Mariola Mazur 

pedagog szkolny, nauczyciel wspomagający

Alina Czarnecka

edukacja wczesnoszkolna,
zajęcia rewalidacyjne

ks. Ryszard Dębski

religia

Alina Downer

logopeda

Ryszard Piotrowski

chemia

Marzena Jarzembowska

edukacja wczesnoszkolna,
biologia, przyroda

Zdzisława Klewek 

oddział przedszkolny

Izabela
Klimaszewska - Koleśnik

edukacja wczesnoszkolna/biblioteka

Karol Natan Wawrzyniak

język angielski

Wioletta Marszałek

język niemiecki

Piotr Smułkowski

fizyka, informatyka

Barbara Olszewska

matematyka

Beata Olszewska

zajęcia rewalidacyjne

Dorota Olszewska

język polski

Klaudia Posacka

historia, język polski,
zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, WOS

Łukasz Rosiak

geografia

Dariusz Sitnik

wychowanie fizyczne

Joanna

Wolf - Marszałkiewicz

plastyka

Sławomir Zbysiński

muzyka, technika

  Anna Marcyjańska - Czubak

oddział przedszkolny

Grzegorz Rykaczewski

historia, wychowanie do życia w rodzinie

Zofia Fota

doradztwo zawodowe